FIFA Hellas eSports

FIFA Hellas eSports

Team Budget: 268.500 GIC
City: Zurich, Switzerland

Contact:

Head Coach: Rehakles
Assistant Coach: Kourzinho

Current form

AwayHomeHomeAwayAway
DLWLL

Latest matches

Date Team Location Result
27-01-2020 22:45 Hive eSportsAway
29-01-2020 22:45 AEKHome
30-01-2020 22:45 PandramaikosHome
03-02-2020 22:45 APOELAway
03-02-2020 23:15 APOELAway
Name Played matches Goal Assist MOTM Y.C R.C Own Goal Gcoin Value s01 Jersey Name
1 0 0 0 0 0 0 938 Galaios
6 1 0 1 0 0 0 37,675 Dimi
41 0 2 1 0 0 0 28,115 Triantafylis
46 2 2 1 0 0 0 13,113 Zouganelis
2 0 0 0 0 0 0 0 Toganidis
21 1 0 0 0 0 0 0 N Cholevas
15 1 0 0 2 0 0 17,908 Kambanaros
13 7 3 2 0 0 0 44,495 Aggelakis
0 0 0 0 0 0 0
13 1 0 0 1 0 0 18,288 Mavrikos
20 1 0 0 2 2 0 9,765 Sioulas
41 0 0 1 1 0 0 23,788 Terror
10 3 2 0 2 0 0 0 Ronaldinho
54 2 1 0 2 0 0 26,700 Papadopoulos
29 0 1 1 0 0 0 38,943 Katrakazos
3 0 0 0 0 0 0 2,495 Mallosis
42 0 0 0 0 0 0 28,375 Kordits
12 0 0 0 0 0 0 13,538 Soki
32 5 2 0 1 1 0 0 Leontiadis
14 0 2 0 0 0 0 14,268 Roncevic
12 0 0 0 0 0 0 13,507 Konstantinidis
11 0 0 0 0 0 0 38,775 Prony
6 0 0 0 0 0 0 37,445 Kosmidis
11 1 0 0 1 0 0 0 zataras
8 0 0 0 0 0 0 23,135 Vlachakis
12 4 0 1 0 0 0 19,308 Chatzo
32 0 0 0 0 0 0 18,213 Vellis
36 0 0 0 0 0 0 31,440 PLAKIDAS
48 2 1 0 0 0 0 19,913 Orfanos
38 0 0 0 0 0 0 30,813 Makos
0 0 0 0 0 0 0 0 Spyreas
9 0 2 0 1 0 0 36,508 Kokes
22 0 0 0 0 0 0 11,775 Eleutheriou
29 0 0 0 0 0 0 37,883 Rehacles
28 0 0 0 0 0 0 39,038 Kourzinho
21 0 2 0 0 0 0 29,978 Papadopoulos
0 0 0 0 0 0 0 Tselos
0 0 0 0 0 0 0 Ntinakos
0 0 0 0 0 0 0 1,573 Naoum
5 0 1 0 0 0 0 9,990 Deligiannis
28 5 6 1 3 0 0 36,875 PAPAKOSTAS
27 0 0 0 0 0 0 25,600 Kandylis
0 0 0 0 0 0 0 7,246 GIANNOULAS
14 2 3 0 0 0 0 16,505 Kampanaos
2 0 0 0 0 0 0 2,213 Marius

Team Achievments

Copyright © 2020 VGL eSports All Right Reserved