SEMIPRO Teams

AITTITOS
AITTITOS ESPORTS
PANTHEON 12
PANTHEON 12
FAKE ESPORTS
FAKE ESPORTS
PALAIMAXOI
PALAIMAXOI FOOTBALL CLUB
PASSIONE
PASSIONE FOOTBALL CLUB
PATRIOTES
PATRIOTES FOOTBALL CLUB
PERFECT BALLERS
BALLERS PERFECT
TRIVELLATO FC
TRIVELLATO DEVELOPMENT TEAM
TSOXA BONITO
TSOXA BONITO
VIKINGS
VIKINGS OF SKG ESPORTS
MISFITS
MISFITS ESPORTS
Pirates
GREEK PIRATES B

login

Enter your email & password to connect to VGL esports