Player list

Name Team Played matches Goal Assist MOTM Y.C R.C Own Goal Circle Gcoin Value s01 Gcoin Value s02 Gcoin Academy Value s02 GCoin Value S03 Jersey Name
25 20 4 5 1 0 0
71,175 96,638 33,400 92,600 Tsantilis
20 10 4 1 1 0 0
59,535 94,050 38,110 81,278 Gkouvas
23 4 8 2 0 0 0
45,538 88,563 30,225 73,813 Chouzouris
9 1 2 0 0 0 0
38,060 88,390 29,480 77,128 Spontas
10 7 4 2 0 0 0
35,995 88,113 32,550 90,863 LaZz
9 2 2 1 0 0 0
37,775 84,500 28,288 101,575 Vlachos
23 0 2 0 0 0 0
44,145 83,658 25,600 66,860 Raptis
21 6 4 0 1 0 0
36,950 81,275 29,838 89,475 Vratsidis
11 0 0 0 0 0 0
56,120 80,745 31,595 60,015 Gkimpis
14 0 1 0 0 0 0
19,110 79,200 28,023 23,255 Spiliopoulos
24 13 2 8 0 0 0
66,850 78,538 26,038 89,075 Nasos
24 11 2 1 0 0 0
40,388 76,813 22,725 69,235 Chrysanthou
25 14 15 3 3 0 0
73,650 75,988 27,900 83,825 Eftimis
23 10 9 2 2 0 0
54,713 74,113 20,045 64,625 Triadafyllou
23 7 11 3 0 0 0
55,563 73,980 23,743 74,275 Kompogiannis
19 7 4 2 1 0 0
35,513 73,288 23,463 69,963 Rizas
25 0 1 2 1 0 0
62,895 71,003 24,203 58,953 Kyriakou
10 0 0 1 0 0 0
62,650 70,413 28,165 71,015 Tsapouras
5 0 1 0 0 0 0
10,470 69,963 25,413 18,338 Deligiannis
11 2 5 2 0 0 0
40,540 69,763 29,413 77,463 MichaelidesCopyright © 2020 VGL eSports All Right Reserved
Register
Remember Me
Forgot password

person

Login