Player list

Name Team Played matches Goal Assist MOTM Y.C R.C Own Goal Circle ePlayoffs Value Gcoin Value s01 Gcoin Value s02 Gcoin Academy Value s02 Jersey Name
9 2 2 1 0 0 0
0 37,675 45,975 5,063 Vlachos
25 20 4 5 1 0 0
0 70,975 42,413 0 Tsantilis
23 4 8 2 0 0 0
3400 45,298 40,663 0 Chouzouris
20 10 4 1 1 0 0
0 58,335 39,953 0 Gkouvas
24 13 2 8 0 0 0
8162.5 66,650 39,125 0 Nasos
25 3 4 2 1 0 1
0 62,430 37,820 0 Andronikou
24 11 2 1 0 0 0
0 40,388 36,763 0 Chrysanthou
9 1 2 0 0 0 0
0 31,980 36,673 2,370 Spontas
10 7 4 2 0 0 0
0 39,773 35,513 0 LaZz
23 0 2 0 0 0 0
1947.5 37,665 35,345 0 Raptis
23 7 11 3 0 0 0
0 55,563 35,225 0 Kompogiannis
25 14 15 3 3 0 0
0 73,550 35,013 0 Eftimis
21 6 4 0 1 0 0
0 36,950 34,745 0 Vratsidis
23 10 9 2 2 0 0
0 54,713 34,728 0 Triadafyllou
24 0 0 0 0 0 0
0 50,075 34,663 0 THEO
12 2 5 0 0 0 0
4487.5 33,925 34,163 0 Linardos
11 8 1 1 0 0 0
912.5 28,725 33,738 0 Samanidis
5 0 1 0 0 0 0
3200 9,990 33,463 0 Deligiannis
18 1 1 1 0 0 0
3210 44,848 33,035 0 Zafeiris
19 7 4 2 1 0 0
4050 35,513 32,213 0 RizasCopyright © 2020 VGL eSports All Right Reserved