Player list

Name Team Played matches Goal Assist MOTM Y.C R.C Own Goal Circle Gcoin Value s01 Jersey Name
25 14 15 3 3 0 0
73,550 Eftimis
25 20 4 5 1 0 0
70,975 Kill Bill
24 13 2 8 0 0 0
66,650 Nasos
25 3 4 2 1 0 1
62,430 Andronikou
20 10 4 1 1 0 0
58,335 Gkouvas
23 14 5 4 0 0 0
56,600 DiMario
23 7 11 3 0 0 0
55,563 Kompogiannis
21 5 9 0 3 0 0
55,103 Dixon
23 10 9 2 2 0 0
54,713 Triadafyllou
24 6 5 2 1 0 0
53,325 Vasalakis
25 0 1 2 1 0 0
52,815 Kyriakou
19 8 5 4 0 0 0
52,613 Tsalmantzas
22 0 0 1 0 0 1
51,458 Gartzo
10 0 0 1 0 0 0
51,050 Tsapouras
24 0 0 0 0 0 0
50,075 Theo
24 6 8 0 0 0 0
46,968 dipratsi
23 6 4 2 2 0 0
46,935 Bollis
22 0 1 1 2 0 0
46,530 Ackland
11 0 0 0 0 0 0
46,440 Gkimpis
24 0 0 0 0 0 0
46,150 ZografosCopyright © 2020 VGL eSports All Right Reserved