Πολιτική απορρήτου

Καλώς ήρθατε στην πολιτική απορρήτου μας. Λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη τις ανησυχίες για την προστασία της ιδιωτικής ζωής και θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι η ιδιωτική σας ζωή προστατεύεται κάθε φορά που χρησιμοποιείτε την υπηρεσία μας. Παρακάτω σας ενημερώνουμε σχετικά με τη φύση, το πεδίο εφαρμογής και τον σκοπό της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο της ηλεκτρονικής μας προσφοράς και των σχετικών ιστότοπων, λειτουργιών και περιεχομένου, καθώς και της εξωτερικής ηλεκτρονικής παρουσίας, όπως ιστότοποι. το προφίλ μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (συλλογικά αναφέρονται ως "ηλεκτρονική προσφορά").
Μαζί με τους Όρους και Προϋποθέσεις μας και την Πολιτική Cookie, η παρούσα Πολιτική Απορρήτου αποτελεί το περιεχόμενο της συμφωνίας μας μαζί σας.

1.1. Ποιος συλλέγει προσωπικά δεδομένα


VGL ESPORTS IKE,
εκπροσωπείται από τους διευθύνοντες συμβούλους Ιωάννη Βιδάλη και Πρόδρομο Τογανίδη. 3 Σεπτεμβρίου 144, 11251 Αθήνα, Ελλάδα
E-Mail: info@vglesports,com
 

1.2. Τύποι επεξεργασμένων δεδομένων:
- Δεδομένα απογραφής (π.χ. όνομα, psn id).
- Δεδομένα επικοινωνίας (π.χ. ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μέσα κοινωνικής δικτύωσης).
- Δεδομένα περιεχομένου (π.χ. εισαγωγή κειμένου, φωτογραφίες, βίντεο).
- Δεδομένα χρήσης (π.χ. επισκέψεις σε ιστότοπους, ενδιαφέρον για το περιεχόμενο, χρόνοι πρόσβασης).
- Επικοινωνία μετα/δεδομένων (π.χ. πληροφορίες συσκευής, διευθύνσεις ip).


1.3. Κατηγορίες θιγόμενων προσώπων
Επισκέπτες και χρήστες της διαδικτυακής προσφοράς (στη συνέχεια τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα αναφέρονται συλλογικά ως "χρήστες").


1.4. Σκοπός της διαδικασίας
- Παροχή της ηλεκτρονικής προσφοράς, των λειτουργιών και του περιεχομένου της.
- Απάντηση σε αιτήματα επικοινωνίας και επικοινωνία με τους χρήστες.
- μέτρα ασφαλείας.
- μέτρηση κοινού / μάρκετινγκ
 

2.1. Χρησιμοποιούμενοι όροι
Για τους σκοπούς της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου, ως "δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα" νοείται κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο (εφεξής "υποκείμενο των δεδομένων"). Αυτά περιλαμβάνουν ιδίως το όνομά σας, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας [και ενδεχομένως τη διεύθυνσή σας και τον αριθμό τηλεφώνου σας]. Τα προσωπικά δεδομένα περιλαμβάνουν επίσης πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του ιστότοπού μας από εσάς. Στο πλαίσιο αυτό, συλλέγουμε προσωπικές πληροφορίες από εσάς ως εξής: πληροφορίες σχετικά με τις επισκέψεις σας στον ιστότοπό μας, όπως η έκταση της μεταφοράς δεδομένων, η τοποθεσία από την οποία ανακτάτε τα δεδομένα από τον ιστότοπό μας, καθώς και άλλα δεδομένα σύνδεσης και πηγές που ανακτάτε. Αυτό συμβαίνει συνήθως μέσω της χρήσης αρχείων καταγραφής και cookies. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα αρχεία καταγραφής και τα cookies μπορείτε να βρείτε παρακάτω και στην πολιτική μας για τα cookies.
"Επεξεργασία": κάθε διαδικασία που εκτελείται με ή χωρίς τη βοήθεια αυτοματοποιημένων διαδικασιών ή κάθε τέτοια διαδικασία που σχετίζεται με δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Ο όρος εκτείνεται πολύ και περιλαμβάνει σχεδόν κάθε χειρισμό δεδομένων.
"Υπεύθυνο πρόσωπο": το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή η δημόσια αρχή ή το όργανο που αποφασίζει, μόνο του ή σε συνεννόηση με άλλους, για τους σκοπούς και τα μέσα επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.


2.2. Σχετικές νομικές βάσεις
Σύμφωνα με το άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 13 DSGVO σας ενημερώνουμε για τη νομική βάση της επεξεργασίας των δεδομένων μας. Εάν αυτή δεν αναφέρεται, ισχύουν τα εξής: Η νομική βάση για την απόκτηση της συγκατάθεσης είναι το άρθρο 4 του ν. 6 παρ. 1 στοιχ. α και το άρθρο 2 του ν. 7 ΓΚΠΔ, για την επεξεργασία για την εκπλήρωση των υπηρεσιών μας και την εκτέλεση συμβατικών μέτρων καθώς και την απάντηση ερωτημάτων, αυτό προκύπτει από το άρθρο 7 του ΓΚΠΔ. 6 παρ. 1 lit. b DSGVO, για την επεξεργασία για την εκπλήρωση των νομικών μας υποχρεώσεων το άρθρο 1 lit. 6 παρ. 1 lit. c DSGVO, και για την επεξεργασία προκειμένου να διασφαλίσουμε τα έννομα συμφέροντά μας, άρθρ. 6 παρ. 1 εδ. στ DSGVO. Σε περίπτωση που ζωτικά συμφέροντα του υποκειμένου των δεδομένων ή άλλου φυσικού προσώπου απαιτούν την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, Άρθ. 6 παρ. 1 lit. d DSGVO ως νομική βάση.
 

3.1. Συνεργασία με επεξεργαστές και τρίτους
Εάν, κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας μας, γνωστοποιούμε δεδομένα σε άλλα πρόσωπα και εταιρείες (εκτελούντες την επεξεργασία με σύμβαση ή τρίτους), τα διαβιβάζουμε ή με άλλο τρόπο παρέχουμε πρόσβαση στα δεδομένα, αυτό γίνεται αποκλειστικά βάσει νόμιμης άδειας (π.χ. εάν πρόκειται για διαβίβαση των δεδομένων σε τρίτους σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 6 παρ. 1 στοιχ. β ΓΚΠΔ απαιτείται για την εκπλήρωση της σύμβασης), έχετε συναινέσει στη διαβίβαση, υπάρχει νομική υποχρέωση για κάτι τέτοιο ή βασίζεται στα έννομα συμφέροντά μας (π.χ. η χρήση αντιπροσώπων, webhosters, συνεργατών κ.λπ.).

Παρακαλείστε να σημειώσετε ότι τα τουρνουά που διοργανώνουμε ενδέχεται να διοργανώνονται με συνεργάτες. Σε αυτή την περίπτωση, απαιτείται η διαβίβαση των δεδομένων σας στον αντίστοιχο συνεργάτη συνεργασίας για την υλοποίηση του τουρνουά. Εάν συμμετέχετε σε ένα τέτοιο τουρνουά, ενδέχεται να υπάρξει σύμβαση μεταξύ εσάς από τη μία πλευρά και του συνεργάτη και εμάς από την άλλη. Εκτός από τις δικές μας διατάξεις περί προστασίας δεδομένων, στην περίπτωση αυτή ισχύει επίσης η αντίστοιχη πολιτική απορρήτου του συνεργάτη. Η πολιτική απορρήτου του συνεργάτη ενδέχεται να διαφέρει σε μεμονωμένες περιπτώσεις από τη δική μας πολιτική απορρήτου. Με το άνοιγμα ενός λογαριασμού και τη συμμετοχή σε μια συγκεκριμένη εκδήλωση, αποδέχεστε επομένως την πολιτική απορρήτου του συνεργάτη. Σε αυτή την περίπτωση, δεν είμαστε υπεύθυνοι για την επεξεργασία των δεδομένων με τον συνεργάτη. Τα δεδομένα σας που απαιτούνται για τη συμμετοχή (ιδίως η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) θα αποθηκευτούν σε εμάς και θα διαβιβαστούν στον συνεργάτη μας για την από κοινού εκτέλεση της σύμβασης.

Εφόσον αναθέτουμε σε τρίτους την επεξεργασία δεδομένων βάσει της λεγόμενης "σύμβασης επεξεργασίας", αυτό γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 2 του Συντάγματος. 28 ΓΚΠΔ.
 

3.2. Μεταφορά σε τρίτες χώρες
Εάν επεξεργαζόμαστε δεδομένα σε τρίτη χώρα (εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ)) ή εάν αυτό γίνεται στο πλαίσιο της χρήσης υπηρεσιών τρίτων ή της κοινοποίησης ή διαβίβασης δεδομένων σε τρίτους, αυτό γίνεται μόνο εάν υπάρχει Εκπλήρωση των συμβατικών μας υποχρεώσεων, βάσει της συγκατάθεσής σας, βάσει νομικής υποχρέωσης ή βάσει των έννομων συμφερόντων μας. Με την επιφύλαξη νομικών ή συμβατικών αδειών, επεξεργαζόμαστε ή αναθέτουμε την επεξεργασία των δεδομένων σε τρίτη χώρα μόνο εφόσον συντρέχουν οι ειδικές προϋποθέσεις του άρθρου 3 του ν. 44 επ. DSGVO. Ότι η επεξεργασία γίνεται π.χ. βάσει ειδικών εγγυήσεων, όπως το επίσημα αναγνωρισμένο επίπεδο προστασίας δεδομένων (π.χ. για τις ΗΠΑ μέσω της ασπίδας προστασίας της ιδιωτικής ζωής) ή η συμμόρφωση με επίσημα αναγνωρισμένες ειδικές συμβατικές υποχρεώσεις (τις λεγόμενες "τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες").
 

4. Τα δικαιώματά σας
Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε επιβεβαίωση σχετικά με το αν τα δεδομένα που σας αφορούν υποβάλλονται σε επεξεργασία και πληροφορίες σχετικά με τα δεδομένα αυτά, καθώς και περαιτέρω πληροφορίες και αντίγραφο των δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 15 ΓΚΠΔ.
Σύμφωνα με το άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 16 ΓΚΠΔ έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη συμπλήρωση των δεδομένων που σας αφορούν ή τη διόρθωση των εσφαλμένων δεδομένων που σας αφορούν.
Σύμφωνα με το άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 17 του ΓΚΠΔ, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε την άμεση διαγραφή των σχετικών δεδομένων ή, εναλλακτικά, να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας σύμφωνα με το άρθρο 17 του ΓΚΠΔ. 18 ΓΚΠΔ.
Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να σας δοθούν τα δεδομένα που σας αφορούν και τα οποία μας παρέχετε σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν. 20 GDPR και να ζητήσετε τη διαβίβασή τους σε άλλα αρμόδια πρόσωπα.
Έχετε επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 77 ΓΚΠΔ το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή.
Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε μια χορηγηθείσα συγκατάθεση σύμφωνα με το άρθρο. 7 παρ. 3 GDPR με ισχύ για το μέλλον. Για το σκοπό αυτό αρκεί να στείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ακόλουθη διεύθυνση:
privacy@vglesports.com
Μπορείτε να αντιταχθείτε στη μελλοντική επεξεργασία των δεδομένων σας σύμφωνα με το άρθρο. 21 GDPR ανά πάσα στιγμή. Η αντίρρηση μπορεί, ιδίως, να ασκηθεί κατά της επεξεργασίας για σκοπούς άμεσης εμπορικής προώθησης. Θα πρέπει να απευθύνετε την απόσυρσή σας σε εμάς ως εξής:

μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση:
privacy@vglesports.com
Αφού ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, θα χρησιμοποιούμε τα στοιχεία σας αποκλειστικά για να σας παρέχουμε πληροφορίες σχετικά με την υπηρεσία μας και θα απέχουμε από την υποβολή περαιτέρω διαφημίσεων προς εσάς.
 

5. Cookies
Τα "cookies" είναι μικρά αρχεία που αποθηκεύονται στους υπολογιστές των χρηστών. Στα cookies μπορούν να αποθηκευτούν διάφορες πληροφορίες. Ένα cookie χρησιμοποιείται κυρίως για την αποθήκευση πληροφοριών σχετικά με έναν χρήστη (ή τη συσκευή στην οποία είναι αποθηκευμένο το cookie) κατά τη διάρκεια ή μετά την επίσκεψή του σε μια διαδικτυακή προσφορά. Τα προσωρινά cookies, ή "cookies συνόδου" ή "παροδικά cookies", είναι cookies που διαγράφονται αφού ο χρήστης εγκαταλείψει μια ηλεκτρονική υπηρεσία και κλείσει το πρόγραμμα περιήγησής του. Σε ένα τέτοιο cookie, π.χ. αποθηκεύονται τα περιεχόμενα ενός καλαθιού αγορών σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα ή μια μαρμελάδα σύνδεσης. Ο όρος "μόνιμα" ή "επίμονα" αναφέρεται σε cookies που παραμένουν αποθηκευμένα ακόμη και μετά το κλείσιμο του προγράμματος περιήγησης. Έτσι, π.χ. η κατάσταση σύνδεσης θα αποθηκευτεί εάν οι χρήστες την επισκεφθούν μετά από αρκετές ημέρες. Ομοίως, σε ένα τέτοιο cookie μπορούν να αποθηκευτούν τα ενδιαφέροντα των χρηστών, τα οποία χρησιμοποιούνται για σκοπούς μέτρησης εύρους ή μάρκετινγκ. Ως "cookies τρίτου μέρους", τα cookies θα προσφέρονται από παρόχους άλλους από τον υπεύθυνο της ηλεκτρονικής προσφοράς (διαφορετικά, αν μόνο τα cookies ονομάζονται "cookies πρώτου μέρους").
Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε προσωρινά και μόνιμα cookies και να το διευκρινίσουμε αυτό ξεχωριστά ως μέρος της πολιτικής μας για τα cookies.
Εάν δεν θέλετε να αποθηκεύονται cookies στον υπολογιστή σας, μπορείτε να απενεργοποιήσετε την αντίστοιχη επιλογή στις ρυθμίσεις συστήματος του προγράμματος περιήγησής σας. Τα αποθηκευμένα cookies μπορούν να διαγραφούν στις ρυθμίσεις συστήματος του προγράμματος περιήγησης. Ο αποκλεισμός των cookies μπορεί να οδηγήσει σε λειτουργικούς περιορισμούς αυτής της ηλεκτρονικής προσφοράς.
Μια γενική αντίρρηση για τη χρήση των cookies που χρησιμοποιούνται για σκοπούς διαδικτυακού μάρκετινγκ μπορεί να βρεθεί σε μια ποικιλία υπηρεσιών, ιδίως στην περίπτωση της παρακολούθησης, μέσω του αμερικανικού ιστότοπου http://www.aboutads.info/choices ή της σελίδας της ΕΕ http://www.youronlinechoices.com/ να εξηγηθεί. Επιπλέον, η αποθήκευση των cookies μπορεί να επιτευχθεί με την απενεργοποίησή τους στις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης. Σημειώστε ότι ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλες τις λειτουργίες αυτής της ηλεκτρονικής προσφοράς.
Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες στην πολιτική μας για τα cookies.


6. Διαγραφή δεδομένων
Τα δεδομένα που επεξεργαζόμαστε διαγράφονται ή περιορίζονται στην επεξεργασία τους σύμφωνα με τα άρθρα 17 και 18 του ΓΚΠΔ. Εκτός εάν αναφέρεται ρητά στην παρούσα πολιτική απορρήτου, τα δεδομένα που αποθηκεύονται από εμάς διαγράφονται μόλις δεν απαιτούνται πλέον για τον σκοπό τους και η διαγραφή δεν έρχεται σε σύγκρουση με τυχόν νόμιμες απαιτήσεις αποθήκευσης. Εκτός εάν τα δεδομένα διαγράφονται επειδή απαιτούνται για άλλους και νόμιμους σκοπούς, η επεξεργασία τους θα είναι περιορισμένη. Ότι τα δεδομένα μπλοκάρονται και δεν υποβάλλονται σε επεξεργασία για άλλους σκοπούς. Αυτό ισχύει, για παράδειγμα, για δεδομένα που πρέπει να διατηρηθούν για εμπορικούς ή φορολογικούς λόγους.
 


7. Επεξεργασία που σχετίζεται με την επιχείρηση
Επιπλέον, επεξεργαζόμαστε
- συμβατικά δεδομένα (π.χ., αντικείμενο της σύμβασης, διάρκεια, κατηγορία πελατών).
- δεδομένα πληρωμών (π.χ. τραπεζικά στοιχεία, ιστορικό πληρωμών)
από τους πελάτες μας, τους υποψήφιους πελάτες και τους επιχειρηματικούς εταίρους μας με σκοπό την παροχή συμβατικών υπηρεσιών, την εξυπηρέτηση και την εξυπηρέτηση πελατών, το μάρκετινγκ, τη διαφήμιση και την έρευνα αγοράς.
 

8. Φιλοξενία
Οι υπηρεσίες φιλοξενίας που χρησιμοποιούμε έχουν ως σκοπό την παροχή των ακόλουθων υπηρεσιών: υπηρεσίες υποδομής και πλατφόρμας, υπολογιστική χωρητικότητα, υπηρεσίες αποθήκευσης και βάσεων δεδομένων, υπηρεσίες ασφάλειας και τεχνικές υπηρεσίες συντήρησης που χρησιμοποιούμε για τη λειτουργία αυτής της διαδικτυακής υπηρεσίας. Εδώ εμείς, ή ο πάροχος φιλοξενίας μας, επεξεργαζόμαστε δεδομένα απογραφής, δεδομένα επικοινωνίας, δεδομένα περιεχομένου, δεδομένα σύμβασης, δεδομένα χρήσης, μετα- και επικοινωνιακά δεδομένα πελατών, ενδιαφερομένων και επισκεπτών αυτής της ηλεκτρονικής προσφοράς βάσει των έννομων συμφερόντων μας για την αποτελεσματική και ασφαλή παροχή αυτής της ηλεκτρονικής προσφοράς acc. Art.6 para. 1 lit. στ GDPR i.V.m. Art. 28 ΓΚΠΔ (σύναψη σύμβασης επεξεργασίας σύμβασης).
 

9. Συλλογή δεδομένων πρόσβασης και αρχείων καταγραφής
Εμείς, ή ο πάροχος φιλοξενίας μας, συλλέγουμε βάσει των νόμιμων συμφερόντων μας κατά την έννοια του Άρθρου. 6 παρ. 1 lit. f. GDPR Δεδομένα σχετικά με κάθε πρόσβαση στον διακομιστή στον οποίο βρίσκεται η παρούσα υπηρεσία (τα λεγόμενα αρχεία καταγραφής διακομιστή). Τα δεδομένα πρόσβασης περιλαμβάνουν το όνομα της ανακτηθείσας ιστοσελίδας, το αρχείο, την ημερομηνία και την ώρα ανάκτησης, την ποσότητα των μεταφερόμενων δεδομένων, το μήνυμα σχετικά με την επιτυχή ανάκτηση, τον τύπο και την έκδοση του προγράμματος περιήγησης, το λειτουργικό σύστημα του χρήστη, τη διεύθυνση URL παραπομπής (η σελίδα που επισκέφθηκε προηγουμένως), τη διεύθυνση IP και τον αιτούντα πάροχο.
Οι πληροφορίες του αρχείου καταγραφής αποθηκεύονται για λόγους ασφαλείας (για παράδειγμα, για τη διερεύνηση καταχρηστικών ή δόλιων δραστηριοτήτων) για μέγιστο χρονικό διάστημα 100 ημερών και στη συνέχεια διαγράφονται. Δεδομένα των οποίων η περαιτέρω διατήρηση απαιτείται για αποδεικτικούς σκοπούς εξαιρούνται από τη διαγραφή μέχρι την οριστική διαλεύκανση του περιστατικού.
 

10. Παροχή συμβατικών υπηρεσιών
Επεξεργαζόμαστε δεδομένα απογραφής (π.χ. ονόματα και διευθύνσεις, καθώς και στοιχεία επικοινωνίας των χρηστών), δεδομένα σύμβασης (π.χ. χρησιμοποιούμενες υπηρεσίες, ονόματα επαφών, πληροφορίες πληρωμής) με σκοπό την εκπλήρωση των συμβατικών μας υποχρεώσεων και υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 1 του Συντάγματος. Άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) ΓΚΠΔ. Οι καταχωρήσεις που επισημαίνονται ως υποχρεωτικές στις ηλεκτρονικές φόρμες είναι απαραίτητες για τη σύναψη της σύμβασης. 
Η διαγραφή των δεδομένων πραγματοποιείται μετά τη λήξη των νομικών υποχρεώσεων εγγύησης και συγκρίσιμων υποχρεώσεων, ενώ η αναγκαιότητα της αποθήκευσης των δεδομένων ελέγχεται κάθε τρία χρόνια- στην περίπτωση νομικών υποχρεώσεων αρχειοθέτησης, η διαγραφή πραγματοποιείται μετά τη λήξη της. Οι πληροφορίες στο λογαριασμό του πελάτη παραμένουν μέχρι τη διαγραφή τους.


11. Επικοινωνία
Όταν επικοινωνείτε μαζί μας (για παράδειγμα, μέσω φόρμας επικοινωνίας, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης), τα στοιχεία σας για την επεξεργασία του αιτήματος επικοινωνίας και το acc επεξεργασίας τους. Art. 6 παρ. 1 lit. b) GDPR υποβάλλονται σε επεξεργασία. Οι πληροφορίες μπορούν να αποθηκευτούν σε ένα σύστημα διαχείρισης σχέσεων με τους πελάτες ("σύστημα CRM") ή σε μια ανάλογη οργάνωση αιτήματος. Διαγράφουμε τα αιτήματα, εάν δεν απαιτούνται πλέον. Ελέγχουμε την αναγκαιότητα κάθε τρία χρόνια- Επιπλέον, ισχύουν οι νομικές υποχρεώσεις αρχειοθέτησης.
 

12. Σχόλια και αναρτήσεις
Εάν αφήνετε σχόλια ή άλλες συνεισφορές, η διεύθυνση IP σας θα αλλάξει με βάση τα νόμιμα συμφέροντά μας κατά την έννοια του Άρθρου. 6 παρ. 1 lit. f. DSGVO αποθηκεύονται για 100 ημέρες. Αυτό γίνεται για τη δική μας ασφάλεια, εάν κάποιος αφήνει παράνομο περιεχόμενο σε σχόλια και συνεισφορές (προσβολές, απαγορευμένη πολιτική προπαγάνδα κ.λπ.). Σε αυτή την περίπτωση, εμείς οι ίδιοι μπορούμε να διωχθούμε ποινικά για το σχόλιο ή τη δημοσίευση και ως εκ τούτου ενδιαφερόμαστε για την ταυτότητα του συντάκτη.
 

13.1. Ενημερωτικό δελτίο
Παρακάτω θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για το περιεχόμενο του ενημερωτικού μας δελτίου καθώς και για τις διαδικασίες εγγραφής, αποστολής και στατιστικής αξιολόγησης, καθώς και για το δικαίωμα αντίρρησής σας. Με την εγγραφή σας στα ενημερωτικά μας δελτία, συμφωνείτε με την παραλαβή τους και τη διαδικασία που περιγράφεται παρακάτω.
Συγκατάθεση για τη λήψη του ενημερωτικού δελτίου: Αποστέλλουμε ενημερωτικά δελτία μόνο με τη συγκατάθεση του παραλήπτη ή με νόμιμη άδεια. Εφόσον το περιεχόμενο ενός ενημερωτικού δελτίου περιγράφεται συγκεκριμένα, αυτό είναι καθοριστικό για τη συγκατάθεσή σας. Παρεμπιπτόντως, το ενημερωτικό μας δελτίο περιέχει πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες μας και εμάς.
Διπλό opt-in και καταγραφή: Η εγγραφή για το ενημερωτικό μας δελτίο γίνεται με τη λεγόμενη διαδικασία διπλής επιλογής. Μετά την εγγραφή, θα λάβετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα σας ζητά να επιβεβαιώσετε την εγγραφή σας. Αυτό είναι απαραίτητο για να μην μπορεί κανείς να συνδεθεί με εξωτερικές διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η εγγραφή για το ενημερωτικό δελτίο θα καταγραφεί προκειμένου να αποδειχθεί η διαδικασία εγγραφής σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις. Αυτό περιλαμβάνει την αποθήκευση του χρόνου εγγραφής και επιβεβαίωσης, καθώς και της διεύθυνσης IP σας. Ομοίως, καταγράφεται η αλλαγή των αποθηκευμένων δεδομένων σας.
Διαπιστευτήρια: Για να εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο, πρέπει να εισάγετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας. Προαιρετικά, σας ζητάμε να δώσετε το μικρό σας όνομα καθώς και το επώνυμό σας για την προσωπική σας διεύθυνση στο ενημερωτικό δελτίο.
Η αποστολή του ενημερωτικού δελτίου και η σχετική μέτρηση των επιδόσεων βασίζεται στη συγκατάθεσή σας σύμφωνα με. Art. 6 παρ. 1 στοιχ. α, άρθρο 6 του Συντάγματος. 7 ΓΚΠΔ σε συνδυασμό με την § 7 Abs. 2 Nr. 3 UWG ή βάσει της νόμιμης άδειας σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. § 7 Abs. 3 UWG.
Η καταγραφή της εγγραφής σας βασίζεται στα νόμιμα συμφέροντά μας σύμφωνα με. Art. 6 παρ. 1 lit. f GDPR . Το συμφέρον μας περιλαμβάνει τη χρήση ενός φιλικού προς το χρήστη και ασφαλούς συστήματος αποστολής ενημερωτικών δελτίων που εξυπηρετεί τα επιχειρηματικά μας συμφέροντα καθώς και την ικανοποίηση των προσδοκιών των χρηστών και μας επιτρέπει να παρέχουμε αποδεικτικά στοιχεία της συγκατάθεσης.
Μπορείτε να τερματίσετε τη λήψη του ενημερωτικού μας δελτίου ανά πάσα στιγμή, δηλαδή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για το μέλλον. Ένας σύνδεσμος για την ακύρωση του ενημερωτικού δελτίου βρίσκεται στο τέλος κάθε ενημερωτικού δελτίου. Μπορούμε να αποθηκεύσουμε τις υποβληθείσες διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για έως και τρία έτη με βάση τα έννομα συμφέροντά μας, προτού τις διαγράψουμε για τους σκοπούς της διανομής ενημερωτικών δελτίων, για να παράσχουμε απόδειξη της παλαιότερα χορηγηθείσας συγκατάθεσης. Η επεξεργασία αυτών των δεδομένων περιορίζεται στον σκοπό μιας πιθανής υπεράσπισης έναντι αξιώσεων. Σε περίπτωση που επιθυμείτε πρόωρη ακύρωση, πρέπει να μας επιβεβαιώσετε την προηγούμενη ύπαρξη συγκατάθεσης.
 

13.2. Ενημερωτικό δελτίο - Υπηρεσία αποστολής
Τα ενημερωτικά δελτία θα αποστέλλονται από την MailChimp, έναν πάροχο υπηρεσιών ταχυδρομικών παραγγελιών της Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce De Leon Ave # 5000, Atlanta, GA 30308, ΗΠΑ. Μπορείτε να δείτε την πολιτική απορρήτου του παρόχου υπηρεσιών αποστολής εδώ: https://mailchimp.com/legal/privacy/. Η Rocket Science Group LLC είναι πιστοποιημένη βάσει της Συμφωνίας Ασπίδας Προστασίας Απορρήτου, η οποία παρέχει εγγύηση συμμόρφωσης με τα ευρωπαϊκά πρότυπα προστασίας δεδομένων (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TO6hAAG&status=Active). Ο πάροχος υπηρεσιών αποστολής βασίζεται στα νόμιμα συμφέροντά μας acc. Art. 6 παρ. 1 lit. f ΓΚΠΔ και σε συμφωνία επεξεργασίας συμβάσεων σύμφωνα με το άρθρο 1 του ΓΚΠΔ. Art. 28 (3) πρόταση 1 GDPR .
Ο πάροχος υπηρεσιών αποστολής μπορεί να χρησιμοποιεί τα δεδομένα των παραληπτών σε ψευδώνυμη μορφή, δηλαδή χωρίς να τα αποδίδει σε χρήστη, για τη βελτιστοποίηση ή τη βελτίωση των δικών του υπηρεσιών, π.χ. για την τεχνική βελτιστοποίηση της αποστολής και την παρουσίαση ενημερωτικών δελτίων ή για στατιστικούς σκοπούς. Ωστόσο, ο πάροχος υπηρεσιών αποστολής δεν χρησιμοποιεί τα δεδομένα των παραληπτών των ενημερωτικών μας δελτίων για να τους απευθύνει ο ίδιος ή να τα διαβιβάσει σε τρίτους.
 

13.3. Ενημερωτικό δελτίο - μέτρηση της επιτυχίας
Στο ενημερωτικό δελτίο περιλαμβάνεται ένα λεγόμενο "web-beacon", δηλαδή ένα αρχείο μεγέθους pixel, το οποίο ανακτάται από τον διακομιστή μας όταν ανοίγει το ενημερωτικό δελτίο ή από τον διακομιστή του σε περίπτωση χρήσης παρόχου υπηρεσιών αλληλογραφίας. Στο πλαίσιο αυτής της κλήσης, συλλέγονται τεχνικές πληροφορίες, όπως πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα περιήγησης και το σύστημά σας, καθώς και η διεύθυνση IP σας και ο χρόνος της κλήσης.
Οι πληροφορίες αυτές αποσκοπούν στη βελτίωση της τεχνικής απόδοσης της υπηρεσίας με βάση τα τεχνικά δεδομένα ή τις ομάδες-στόχους και τη συμπεριφορά ανάγνωσής σας με βάση τις τοποθεσίες κλήσης (οι οποίες μπορούν να προσδιοριστούν με τη βοήθεια της διεύθυνσης IP) ή τους χρόνους πρόσβασης. Ομοίως, προσδιορίζεται εάν και πότε ανοίγονται τα ενημερωτικά δελτία και ποιοι σύνδεσμοι έχουν γίνει κλικ. Για τεχνικούς λόγους, οι πληροφορίες αυτές μπορούν να αποδοθούν στους μεμονωμένους παραλήπτες των ενημερωτικών δελτίων. Αυτό βασίζεται στην αναγνώριση των αναγνωστικών συνηθειών των χρηστών μας και στην προσαρμογή του περιεχομένου μας σε αυτές ή στην αποστολή διαφορετικού περιεχομένου ανάλογα με τα ενδιαφέροντα των χρηστών μας.
 

14. Πράξεις πληρωμών
Για μια σύμβαση, στην οποία πρέπει να πληρώσετε μια αμοιβή, εφόσον η αγορά έγινε μέσω του ιστότοπου, χρειαζόμαστε τα στοιχεία της πιστωτικής σας κάρτας (αριθμός πιστωτικής κάρτας, χώρα, κάτοχος της πιστωτικής κάρτας) σύμφωνα με το άρθρο 2 του παρόντος κανονισμού. 6 (1) (α) και (στ) GDPR πιστωτική κάρτα, κωδικός επαλήθευσης πιστωτικής κάρτας (CVV code) και ημερομηνία λήξης της πιστωτικής σας κάρτας), το όνομά σας, τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού και τον κωδικό της τράπεζας, εάν επιλέξετε την άμεση χρέωση ή εάν επιλέξετε άλλη μέθοδο πληρωμής ή εάν επιλέξετε την άμεση χρέωση SEPA τον IBAN (διεθνή αριθμό τραπεζικού λογαριασμού) και τον BIC (διεθνή τραπεζικό κωδικό του ιδρύματος του οφειλέτη) και τη διεύθυνση κατοικίας σας. Σημειώστε ότι τα στοιχεία της πιστωτικής σας κάρτας ή των πληρωμών σας μέσω PayPal συλλέγονται και επεξεργάζονται από τον επεξεργαστή πληρωμών σας σε σχέση με τις πληρωμές σας για την υπηρεσία.
 

15. Μέσα κοινωνικής δικτύωσης
Διατηρούμε διαδικτυακή παρουσία σε κοινωνικά δίκτυα και πλατφόρμες προκειμένου να επικοινωνούμε με τους πελάτες και τους χρήστες που δραστηριοποιούνται εκεί και να τους ενημερώνουμε για τις υπηρεσίες μας. Κατά την κλήση των αντίστοιχων δικτύων και πλατφορμών, ισχύουν οι όροι και οι προϋποθέσεις και οι οδηγίες επεξεργασίας δεδομένων των αντίστοιχων φορέων τους.
Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στην Πολιτική απορρήτου μας, τα δεδομένα των χρηστών θα υποβάλλονται σε επεξεργασία για όσο διάστημα επικοινωνούν μαζί μας μέσα σε κοινωνικά δίκτυα και πλατφόρμες, π.χ. γράφουν αναρτήσεις στην ηλεκτρονική μας παρουσία ή μας στέλνουν μηνύματα.
 

16. Ενσωμάτωση υπηρεσιών και περιεχομένου τρίτων
Με βάση τα έννομα συμφέροντά μας (δηλαδή το ενδιαφέρον για την ανάλυση, τη βελτιστοποίηση και την οικονομική λειτουργία της ηλεκτρονικής μας προσφοράς κατά την έννοια του άρθρου 1 του ν. 6 (1) lit. GDPR), κάνουμε χρήση περιεχομένου ή υπηρεσιών που προσφέρονται από τρίτους παρόχους, προκειμένου να παρέχουμε τις Υπηρεσίες περιεχομένου και υπηρεσιών τους, όπως τα βίντεο Include (εφεξής συλλογικά "Περιεχόμενο").
Αυτό προϋποθέτει πάντα ότι οι τρίτοι πάροχοι αυτού του περιεχομένου αντιλαμβάνονται τη διεύθυνση IP των χρηστών, καθώς δεν θα μπορούσαν να στείλουν το περιεχόμενο στο πρόγραμμα περιήγησής τους χωρίς τη διεύθυνση IP. Η διεύθυνση IP είναι επομένως απαραίτητη για την παρουσίαση αυτού του περιεχομένου. Προσπαθούμε να χρησιμοποιούμε μόνο περιεχόμενο του οποίου οι αντίστοιχοι πάροχοι χρησιμοποιούν τη διεύθυνση IP αποκλειστικά για την παρουσίαση του περιεχομένου. Τρίτοι ενδέχεται επίσης να χρησιμοποιούν τα λεγόμενα pixel tags (αόρατα γραφικά, που αναφέρονται επίσης ως "web beacons") για στατιστικούς σκοπούς ή σκοπούς μάρκετινγκ. Τα "pixel tags" μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση πληροφοριών όπως η επισκεψιμότητα στις σελίδες αυτού του δικτυακού τόπου. Οι ψευδώνυμες πληροφορίες μπορεί επίσης να αποθηκεύονται σε cookies στη συσκευή του χρήστη και μπορεί να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τεχνικές πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα περιήγησης και το λειτουργικό σύστημα, τους ιστότοπους παραπομπής, το χρόνο επίσκεψης και άλλες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της ηλεκτρονικής μας προσφοράς.
 

16.1. Youtube
Ενσωματώνουμε τα βίντεο στην πλατφόρμα YouTube της Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, ein.
Πολιτική απορρήτου: https://policies.google.com/privacy?hl=de,
Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated.

16.2. Facebook
Χρησιμοποιούμε επίσης πρόσθετα κοινωνικής δικτύωσης ("plugins") του κοινωνικού δικτύου facebook.com, το οποίο παρέχεται από το Facebook Ireland, βάσει των νόμιμων συμφερόντων μας (ανάλυση, βελτιστοποίηση και οικονομική λειτουργία της διαδικτυακής μας προσφοράς, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 6 (1) lit. GDPR) Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbor, Δουβλίνο 2, Ιρλανδία ("Facebook"). Τα πρόσθετα μπορούν να αντιπροσωπεύουν στοιχεία αλληλεπίδρασης ή περιεχόμενο (π.χ. βίντεο, γραφικά ή συνεισφορές κειμένου) και μπορούν να αναγνωριστούν από ένα από τα λογότυπα του Facebook (λευκό "f" σε μπλε πλακίδιο, τους όρους "Like", "Μου αρέσει" ή ένα σύμβολο "thumbs up" ) ή επισημαίνονται με την προσθήκη "Facebook Social Plugin". Ο κατάλογος και η εμφάνιση των Facebook Social Plugins μπορούν να προβληθούν εδώ: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.
Το Facebook είναι πιστοποιημένο στο πλαίσιο της Συμφωνίας Ασπίδας Προστασίας Απορρήτου, η οποία παρέχει εγγύηση για τη συμμόρφωση με την ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία της ιδιωτικής ζωής (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active).
Όταν ένας χρήστης επικαλείται τη λειτουργία που περιέχει ένα τέτοιο πρόσθετο, η συσκευή του δημιουργεί απευθείας σύνδεση με τους διακομιστές του Facebook. Το περιεχόμενο του πρόσθετου μεταδίδεται από το Facebook απευθείας στη συσκευή του χρήστη και ενσωματώνεται από αυτόν στην ηλεκτρονική προσφορά. Κατά τη διαδικασία αυτή, μπορούν να δημιουργηθούν προφίλ χρηστών από τα επεξεργασμένα δεδομένα. Δεν έχουμε κανέναν έλεγχο του όγκου των δεδομένων που συλλέγει το Facebook χρησιμοποιώντας αυτό το πρόσθετο.
Με την ενσωμάτωση των plugins, το Facebook λαμβάνει την πληροφορία ότι ένας χρήστης έχει αποκτήσει πρόσβαση στην αντίστοιχη σελίδα της ηλεκτρονικής προσφοράς. Εάν ο χρήστης είναι συνδεδεμένος στο Facebook, το Facebook μπορεί να αντιστοιχίσει την επίσκεψη στο λογαριασμό του στο Facebook. Εάν οι χρήστες αλληλεπιδρούν με τα πρόσθετα, για παράδειγμα, πατούν το κουμπί Like ή αφήνουν ένα σχόλιο, οι πληροφορίες μεταδίδονται από τη συσκευή σας απευθείας στο Facebook και αποθηκεύονται εκεί. Εάν ένας χρήστης δεν είναι μέλος του Facebook, εξακολουθεί να υπάρχει η πιθανότητα το Facebook να ανακαλύψει και να αποθηκεύσει τη διεύθυνση IP του. Σύμφωνα με το Facebook, στη Γερμανία αποθηκεύεται μόνο μια ανώνυμη διεύθυνση IP.
Ο σκοπός και το πεδίο εφαρμογής της συλλογής δεδομένων και η περαιτέρω επεξεργασία και χρήση των δεδομένων από το Facebook, καθώς και τα σχετικά δικαιώματα και οι επιλογές ρύθμισης για την προστασία του απορρήτου σας, βρίσκονται στην πολιτική απορρήτου του Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/.
Εάν ένας χρήστης είναι μέλος του Facebook και δεν επιθυμεί το Facebook να συλλέξει δεδομένα γι' αυτόν μέσω αυτής της ηλεκτρονικής προσφοράς και να τα συνδέσει με τα δεδομένα μέλους του που είναι αποθηκευμένα στο Facebook, πρέπει να αποσυνδεθεί από το Facebook και να διαγράψει τα cookies του πριν χρησιμοποιήσει την ηλεκτρονική μας προσφορά. Άλλες ρυθμίσεις και ασυνέπειες σχετικά με τη χρήση δεδομένων για διαφημιστικούς σκοπούς είναι δυνατές στο πλαίσιο των ρυθμίσεων του προφίλ στο Facebook: https://www.facebook.com/settings?tab=ads ή μέσω του αμερικανικού ιστότοπου http://www.aboutads.info / επιλογές / ή της σελίδας της ΕΕ http://www.youronlinechoices.com/. Οι ρυθμίσεις είναι ανεξάρτητες πλατφόρμας, δηλαδή υιοθετούνται για όλες τις συσκευές, όπως επιτραπέζιοι υπολογιστές ή κινητές συσκευές.


16.3. Twitter
Τα χαρακτηριστικά της υπηρεσίας Twitter περιλαμβάνονται στις σελίδες μας (Twitter, Inc. 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA). Κάνοντας κλικ στο κουμπί Twitter και στη λειτουργία "Re-Tweet", οι ιστότοποι που επισκέπτεστε συνδέονται με το λογαριασμό σας στο Twitter και μοιράζονται με άλλους χρήστες. Τα δεδομένα αυτά διαβιβάζονται επίσης στο Twitter. Επισημαίνουμε ότι εμείς ως πάροχος των σελίδων δεν γνωρίζουμε το περιεχόμενο των μεταδιδόμενων δεδομένων και τη χρήση τους από το Twitter.
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην πολιτική απορρήτου του Twitter στη διεύθυνση: https://twitter.com/privacy?lang=en Opt-Out: https://twitter.com/personalization.
 

16.4. Instagram
Η διαδικτυακή μας προσφορά περιλαμβάνει λειτουργίες και περιεχόμενο της υπηρεσίας Instagram που προσφέρεται από την Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, ΗΠΑ. Για αυτό, π.χ. Περιεχόμενο όπως εικόνες, βίντεο ή κείμενο και κουμπιά που χρησιμοποιούν οι χρήστες για να προωθήσουν το περιεχόμενό τους, να εγγραφούν στους δημιουργούς του περιεχομένου ή να εγγραφούν στις αναρτήσεις μας.
Εάν οι χρήστες είναι μέλη της πλατφόρμας Instagram, το Instagram μπορεί να καλέσει το o.g. Ανάθεση περιεχομένου και λειτουργιών στα προφίλ των χρηστών εκεί. Πολιτική απορρήτου του Instagram: http://instagram.com/about/legal/privacy/.

17. Ενημέρωση για τα δικαιώματά σας
Μπορείτε πάντα να ζητήσετε δωρεάν ποια προσωπικά δεδομένα έχουμε αποθηκεύσει για εσάς. Εάν τα δεδομένα σας είναι λανθασμένα, προσβλέπουμε στη διόρθωσή τους. Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε εάν τα δεδομένα σας έχουν αλλάξει.
Αιτήματα για πληροφορίες, παράπονα ή προτάσεις σχετικά με την προστασία των δεδομένων μας, παρακαλούμε να τα αποστείλετε στην ακόλουθη διεύθυνση:

VGL ESPORTS IKE
3 Σεπτεμβρίου 144,11251 Αθήνα
privacy@vglesports.com

elΕλληνικά

ΕΊΣΤΕ ΜΈΣΑ;

Εγγραφείτε για να ενημερώνεστε για τα επόμενα Νέα & Τουρνουά!